MÄTARVÄGEN 14, LOK. 12, 196 37 KUNGSÄNGEN 08-23 22 00 info@abc-bygg.se

BYGGLOV

ABC Bygginvest AB hjälper med Bygglovsritningar.

Bygglovsritningar krävs inför många olika ansökningar vid bygglov. Kravet som ställs på ritningarna är höga för att säkra kvalitet på byggloven. Därför krävs det att ritningarna är fackmannamässigt gjorda och ibland krävs det att ritningarna är gjorda av en sakkunnig. Brukat bygglovsansökan som innehåller situationsplan (baserat på kartunderlag från kommunen), planritningar, fasadritningar, sektionsritningar, hjälp med att fylla in bygglovsansökan, ta fram förslag till förenklad kontrollplan, hjälp med kompletteringar. Vi hjälper även med konstruktionsritningar vid behov som du ska komplettera till din bygglovsansökan. En konstruktionsritning är en detaljerad ritning för hur ska utföras. Båda material och dimension måste framgå tydligt. Utöver detta kan det i vissa fall kvävas ritningar av mer teknisk natur. Exakt vad som ska ingå i en bygglovsansökan varierar mellan projekt. Det kan också vara skillnad mellan kommuner när det kommer till handlingar och krav. Då om du behöver hjälp kontakta oss och vi beställer platsbesök med vår byggnadsingenjör eller skickar in underlag, skisser, inspirationsbilder, mått m.m. Sen du får en offert från oss. Vi granskar detaljplan för att ta fram förutsättningarna för utformningen och vi tar fram alla bygglovshandlingar. Du godkänner handlingarna innan vi skickar bygglovsansökan till kommunen. Bygglov beviljas och vi hjälper med till exempel konstruktionsritningar, energiberäkning, fuktmätningar och väntar på beslut. Vi hjälper dig med bygglovsritningar och med hela processen.

Ringa oss : 070-0160260 ELLER 073-9808182

KONTAKTA OSS NU !

så offrar du din egen fritid och kommer inte att vara utvilad eftersemestern, som det är tänkt.

får du sk. “arbetsgivaransvar”. Det betyder att om någon skulle råka ut för en olycka så är det du som är vållande till denna. Du kan få betala dyra böter, eller i värsta fall, dömas till fängelse. Läs om Arbetsgivaransvar hos Arbetsmiljöverket (www.av.se)

så får du alltid räkna med att du själv måste ställa upp vid ett senare tillfälle.