MÄTARVÄGEN 14, LOK. 12, 196 37 KUNGSÄNGEN 08-23 22 00 info@abc-bygg.se

TAK

TAK ARBETE

Efter cirka 25 år är taket i behov av en ordentlig besiktning. Ibland räcker det med att rengöra taket, borsta bort mossa och skräp, spola med högtryckstvätt eller tvätta med taktvättmedel. Några trasiga takpannor måste kanske bytas och delar av taket renoveras. Ibland är det nödvändigt att byta hela taket. Det som främst behöver kontrolleras är underlaget. Är underlagspappen fackmannamässigt monterad bör taket hålla tätt i minst 25 år. Med åren torkar, spricker och krymper den gamla pappen och börjar släppa igenom fukt. Har man inte uppsyn kan fukten spridas till takstolar och väggar. Då kan det bli en långdragen och kostsam historia att åtgärda. Det positiva är att moderna takmaterial är av mycket bättre kvalitet än de gamla. Ditt takbyte höjer värdet på ditt hus, och du får en snyggare och tryggare bostad, och det syns dessutom lång väg. ABC Bygginvest AB är byggföretaget med spetskompetens när det gäller yttertak. Vi står för täta och långsiktigt hållbara tak och utför takarbeten med betongpannor, tegelpannor, ytpapp och shingel. Service, ansvar och trygghet spelar en viktig roll i varje projekt.

Ringa oss : 070-0160260 ELLER 073-9808182

KONTAKTA OSS NU !

 • 1. Allra först går vi tillsammans igenom protokollet från takbesiktningen.
 • 2. När alla beslut är tagna får du en offert.
 • 3. När du godkänt offerten, upprättar vi ett avtal med startdatum,  färdigdatum, betalningsvillkor etc.
 • 4. Vi sätter upp byggnadsställningar och eventuell container,  samt förbereder för materialleveranserna.
 • 5. Vi lyfter bort ditt gamla tak samt hängrännor, stuprör och vindskivor. 
 • 6. Vi frilägger ända ner till råsponten (eller motsvarande). 
 • 7. Allra underst på ditt tak ligger det nämligen ett trämaterial som behöver inspekteras.
 • 8. Vi lägger på det nya takmaterialet.
 • 9. Vi monterar nya hängrännor, stuprör, anslutningsplåtar och målade vindskivor.
 • 10. Vi tätar extra noga runt skorstenar och genomföringar.
 • 11. Vi städar efter oss på tomten och forslar bort allt överblivet material.
 • 12. Vi gör tillsammans en slutbesiktning och du får ett protokoll på den.

Ja, att byta tak på vintern är inga problem!

Ventilationen blir sämre och det blir svamp och mögelangrepp på takstolar och vindsutrymmen.

Varje tak behöver fågellist

För att skydda träkanterna som annars kan börja ruttna.